اخبار

تامین و خدمات حفاظت نماینده رسمی و انحصاری برقگیرها و مقره های Izoelektro اسلوونی بعنوان نماینده انحصاری ایران در وبسایت این شرکت معرفی گردید:

izoelektro-website

تامین و خدمات حفاظت نماینده رسمی و انحصاری تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق Holdpeak بعنوان نماینده انحصاری ایران در وبسایت این شرکت معرفی گردید:

Iran