استخدام

PHM_HRM_Motiv03_17_050413_v2_WEB

این شرکت از علاقمندان به طی دوره کارآموزی در این شرکت و در پی آن جذب و استخدام کارآموزان دعوت به همکاری بعمل می آورد. در صورت تمایل درخواست خود را به ایمیل maziar.ebrahimi@gmail.com یا با شماره تلفن 09102094843 تماس حاصل فرمایید. آشنایی خوب با زبان انگلیسی از پیش شرطهای اصلی جذب کارآموز است.

 

 

Agahi-Estekhdam

The company is the number of people interested and active in consulting, sales and marketing of equipment for measurement and protection relay in industrial cities such as Mashhad, Tabriz, Shiraz, Bushehr … Require. Those interested in co-after products website phone number 09102094843 Contact the states.