برقگیر فشارمتوسط و فشارقوی و مقره ها

single

حفاظت از تجهیزات در برابر امواج ناشی از کلیدزنی و صاعقه از مسائل بنیادین مطرح در شبکه ای فشارمتوسط و فشارقوی بوده است چرا که سرج ارسترها از تجهیزات گران قیمت شبکه همچون ترانسفورماتورها حفاظت می کنند و با هدایت ایمپالسهای مخرب به زمین اجازه وارد آمدن آسیب عایقی به آنها را نمی دهند.

جهت ایزوله کردن موثر بخشهای زنده یک تجهیز فشارقوی از مقره که تنوع مشخصات بالایی دارد استفاده می شود. اجرای هماهنگی عایقی در پستهای فشارقوی از مسائل بنیادی در صنعت فشارقوی است. زیرا تجهیزات گران قیمت و حیاتی در شرایط نبود آن دچار فرسودگی عایقی و پیری زودرس و در نهایت خسارت خواهند شد.

تامین و خدمات حفاظت نماینده انحصاری برقگیرها و مقره های شرکت Izoelektro اسلوونی آماده تامین نیازهای صنعت برق می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش زیر مراجعه فرمایید:

Izoelektro