برندها

دستگاههای تزریق جریان و نست رله ساخت Francelog فرانسه (www.francelog.fr)

برقگیرهای فشارمتوسط و فشارقوی و مقره ها ساخت Izoelektro اسلوونی (www.izoelektro.com)

تجهیزات اندازه گیری پرتابل ساخت Holdpeak هنگ کنگ (www.holdpeak.com)

دستگاههای تست فشارقوی ساخت Vanguard آمریکا (www.vanguard-instruments.com)

دستگاههای تست رله و تست CT ساخت Kingsine چین (www.kingsine.com.cn)