دستگاه تزریق جریان

CurrentInjection

جهت اجرای تست های پیوستگی مدارات و بررسی صحت نسبت تبدیل و پلاریته CT در مراحل راه اندازی از دستگاه تست پرایمری استفاده می شود. همچنین از این دستگاه می توان جهت تست رله های حفاظتی از طریق تزریق جریان به اولیه CTها  اقدام نمود.

تامین و خدمات حفاظت نماینده انحصاری دستگاه تزریق جریان Francelog فرانسه، جهت کسب اطلاعات بیشتر به بخش زیر مراجعه فرمایید:

Francelog