دستگاه تایم تست کلید

CT-7000 S3.indd

دستگاه تایم تست کلید قدرت جهت تست عملکرد زمانی کلید فشارمتوسط و فشار ضعیف بکار میرود. این دستگاه با شبیه سازی شرایط فرمانهای باز و بست کلید و بررسی رفتار باز و بست آن گزارش عملکرد توالی های باز و بست مورد نظر کاربر را از نظر زمان عملکرد، هماهنگی فازها و کیفیت قطع و وصل ارائه می کند. در انواعی از آنها این گزارش بصورت نرم افزاری و پرینت کاغذی قابل ارائه است. نام دیگر این دستگاه آنالایزر کلید است.

معرفی یک نمونه دستگاه تایم تست کلید ساخت داخل: