دستگاه عیب یاب کابل

عیب یاب کابل

این دستگاهها جهت عیب یابی و مسیریابی کابلهای فشارضعیف و فشارمتوسط در قالب خودروی عیب یاب کابل و عیب یاب کابل پرتابل بکار می روند. همچنین اجزای آنها نیز بصورت منفرد کاربردی هستند من جمله رفلکتوگراف، ژنراتور صوت، کابل سوز، مسیریاب کابل، میکروفن زمین، سنسور آکوستیک و…

 

To learn more and get Persian catalog contact us.

pdf-logo Download Catalog English