رله های حفاظتی و کنترلی و سرج ارسترها

صاعقه گیرهای یونیزاسیون

m60

این صاعفه گیرها با یونیزه کردن هوای اطراف قادرند دامنه پوشش خود را تا حد بالایی افزایش دهند. همچنین ازدیگر مزایای آنها صرفه اقتصادی و قابلیت تست آنهاست. همچنین شمارنده های صاعقه جهت شمارش و گزارش صاعقه نیز در دسترس

نشانگر خطا

Fault-Indicator

نشانگر خطا یا Fault Indicator تجهیزی است که روی خطوط انتقال هوایی نصب می گردد و در صورت بروز خطا آنرا به یکی از طرق ارسال sms، ارسال پیام رادیویی، ارسال هشدار برمبنای شبکه اینترنت مبتنی بر سیمکارت و یا

برقگیر فشارمتوسط و فشارقوی و مقره ها

single

حفاظت از تجهیزات در برابر امواج ناشی از کلیدزنی و صاعقه از مسائل بنیادین مطرح در شبکه ای فشارمتوسط و فشارقوی بوده است چرا که سرج ارسترها از تجهیزات گران قیمت شبکه همچون ترانسفورماتورها حفاظت می کنند و با هدایت

رله حفاظتی

DEIF-relay

رله های حفاظتی بعنوان قلب تپنده سیستم حفاظتی یک پلنت الکتریکال همچون پست فشارقوی یا نیروگاه نقش مهم حفاظت از ژنراتورها، موتورها، خطوط انتقال، ترانسفورماتورهای قدرت و باسبارها و همچنین بانکهای خازنی را به عهده دارند. این رله ها عبارتند

برد کنترل دیزل ژنراتور

-deepsea

این بردها برای کنترل دیزل ژنراتورها و ژنراتورهای گازی بکار میروند. در انواعی از آنها قابلیت سنکرون شدن چندین ژنراتور با یکدیگر نیز وجود دارد. همچنین انواعی دیگر از انها جهت کاربردهای دریایی به جهت تحمل در برابر رطوبت و