Tag Archives: دستگاه تست روغن ترانس، تست روغن ترانسفورماتور، تستر روغن، تست عایقی روغن

دستگاه تست روغن ترانس

OilTester

این دستگاه جهت اجرای تست عایقی روغن ترانسفورماتور استفاده می شود. همانطور که می دانید روغن ترانسفورماتور در شرایط نفوذ رطوبت به داخل آن دچار کاهش قدرت عایقی می گردد. اساساً علت استفاده از ژل سیلیکا بعنوان رطوبت گیر نیز